Guziki

Łask, dnia 14-06-2016

Rodzaj zamówienia: przetarg

REMONT SZKOŁY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W ŁASKU

Stan postępowania: rozstrzygnięty


Dokumentacja przetargowa w załącznikach

» SIWZ - Remont szkoły element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 2 - Wzór umowy element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 uPzp element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 4 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 uPzp element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące części zamówienia, której wykonanie Wykonawca element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych robót element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik Nr 9 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu... element graficzny ikona .doc ( dodano 14-06-2016 )
» Projekt budowlany - załącznik nr 10 element graficzny ikona .pdf ( dodano 14-06-2016 )
» PLAN SYTUACYJNY- załącznik nr 11 element graficzny ikona .pdf ( dodano 14-06-2016 )
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 12 element graficzny ikona .pdf ( dodano 14-06-2016 )
» SOSW Łask- roboty wewn(szkoła)-przedmiar - Załącznik nr 13 element graficzny ikona .pdf ( dodano 14-06-2016 )
» Instalacje Elektryczne- Załącznik nr 14 element graficzny ikona .zip ( dodano 14-06-2016 )
» Inwentaryzacja budynku - załącznik nr 15 element graficzny ikona .zip ( dodano 14-06-2016 )
» Projekt aranżacji wnętrz- Załącznik nr 16 element graficzny ikona .zip ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik nr 17 element graficzny ikona .zip ( dodano 14-06-2016 )
» Załącznik nr 17cd. element graficzny ikona .zip ( dodano 14-06-2016 )

dodano 05-07-2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór wykonawcy

» Wybór wykonawcy element graficzny ikona .pdf ( dodano 05-07-2016 )

Dziennik zmian strony

Dziennik:

05-07-2016 13:44 - Edycja Dodano „Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór wykonawcy”

14-06-2016 13:41 - Dodano


W celu uzyskania pełnej wersji strony z wybranej daty skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 231